o mne

Volám sa Beata Sládečková, žijem v Bratislave a poskytujem krátkodobé individuálne asistenčné služby seniorom v ich domácom prostredí alebo v penziónoch pre seniorov.

posúvajte nižšie

Moje rozhodnutie začať sa venovať generácii ľudí  tretieho veku nebolo náhodné.

Semienko, ktoré sa uchytilo

Prvé podnety mi poskytla moja
mamička a jej životná sila, lebo sa napriek
ťažkým zdravotným obmedzeniam dožila úctyhodného veku 91 rokov.

Vnútorná intuícia

Konkrétne stimuly prišli z vlastného vnútorného pocitu robiť niečo dobré pre ľudí a mať pozitívny vplyv na životy ostatných. Verím, že Vesmír je ozvenou našich myšlienok a skutkov a že keď človek pracuje so želaním, aby sa iným darilo a cítili sa dobre, výsledkom je pocit zdieľania, synergie, ale i vnútorného naplnenia.

Prečo práve seniori

Seniori (podobne ako malé deti) majú svoju neopakovateľnú energiu, dotváranú bohatými skúsenosťami a originálnymi životnými príbehmi. Potrebujú a zaslúžia si v tejto etape života primeranú pozornosť a záujem, čas venovaný iba im, strávený s nimi, vyplnený činnosťami na spestrenie každodenného stereotypu, často aj na zaplnenie pocitu osamelosti a nepotrebnosti.

Čím sa odlišujem

Sama sa blížim k obdobiu tretieho veku, preto som otvorená chápať jeho aspekty a prejaviť úprimný záujem o každého seniora a jeho potreby s láskou a otvorenou dušou. Klasické opatrovateľské činnosti nie sú mojou doménou. Mojím cieľom je mať pozitívny vplyv na bežný život svojich klientov, zdieľať s nimi ich každodenné radosti i strasti, prispievať k ich pocitu pohody a radosti zo života, ale súčasne aj odbremeniť príbuzných.

Prečo práve ja:

Som zodpovedná, priateľská, empatická a spoľahlivá žena. Nemám strach pred výzvami, v každej situácii hľadám vhodné a primerané riešenia.

 

Mám vysokoškolské vzdelanie humanitného smeru a naďalej sa vzdelávam v oblasti osobného rozvoja a komunikácie.

 

Som držiteľkou Certifikátu o získanom vzdelaní v oblasti opatrovania akreditovaného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

© 2014 OPKA - dobrý čas pre seniorov