podmienky a odmena za služby

posúvajte nižšie

Poskytované služby môžu mať pravidelný alebo občasný charakter v trvaní  2-4 hodín za deň. Vzhľadom na vekovú kategóriu klientov sa odporúča aspoň minimálna pravidelnosť (2 návštevy do týždňa).

Služby je potrebné dohodnúť a spresniť v dostatočnom v predstihu telefonicky, osobne alebo mailom.

Služby sú poskytované na základe Dohody o poskytovaní služieb.

Odmena za poskytované služby sa odvíja od základného cenníka a môže byť upravená v závislosti  od ich rozsahu, náročnosti a času.

Ceny za služby sa dohodnú vopred.

 

Služby sa hradia na začiatku ich poskytovania. Na konci každého mesiaca sa urobí vyúčtovanie skutočne poskytnutých služieb a vystaví sa faktúra – daňový doklad.

Detailnejšie informácie Vám rada poskytnem telefonicky alebo e-mailom

kontakt

© 2014 OPKA - dobrý čas pre seniorov